ORMUS AR1A 250ml HOME-MADE | free shipping to most places! | wysyłka 0zł do PL! |! |

Opis

ORME (Ormus, mfkt, mana, kamień filozoficzny, monoatomowe złoto i platyna) to czyste atomowe formy takich pierwiastków jak ruten, rod, paladium, srebro, osm, iryd, platyna i złoto. Pierwiastki te w stanie ORME tracą swoje metaliczne właściwości zamieniając się w nadprzewodnik osiągając stan kompletnego rezonansu z polem magnetycznymi Meissner’a, gdzie elektrony przyciągają się w parach i dosłownie zamieniają się w światło (fotony). ORME w największych ilościach występuje w soli kamiennej, wodzie morskiej i popiele wulkanicznym.

Specyfik znany od prawieków pod różnymi nazwami, takimi jak Białe Złoto, Złoto Monoatomowe, Drzewo Życia, Złoto Bogów, Gwiezdne Złoto, Kamień Filozoficzny, Światło w Materii, Esencja Życia, Ormes. Pierwsze wzmianki pisane na jego temat można odnaleźć w starohebrajskich tekstach, w których występuje wyraz orme,Oznaczający w wolnym tłumaczeniu Drzewo Życia. Wzmianki o używaniu tego specyfiku przez starożytnych, znajdują się w hieroglifach egipskich, na których przedstawiany jest on w postaci piramidki proszku, spoczywającego na dłoni człowieka. Właśnie od egipcjan pochodzi podstawowy opis technologii otrzymywania ormusu w formie proszku, który brało się pod język, jak również w formie płynnej łatwiej przyswajanej przez organizm ludzki. W Biblii substancja ta prawdopodbnie jest opisana jako manna.

Eng.

ORME (Ormus, mfkt, mana, phylosophyllum, monoatomic gold and platinum) are pure atomic forms of elements such as ruthenium, rhodium, paladium, silver, osmium, iridium, platinum and gold. In the ORME state, these elements lose their metallic properties, turning into a superconductor, reaching the state of complete resonance with the Meissner magnetic field, where electrons attract in pairs and literally turn into light (photons). ORME is most abundant in rock salt, seawater and volcanic ash.

A specificity known from almost almost various names, such as White Gold, Monoatomic Gold, Tree of Life, Gold of the Gods, Star Gold, Philosopher’s Stone, Light in Matter, Essence of Life, Ormes. The first written references to it can be found in ancient Hebrew texts in which the word orme appears, meaning in free translation the Tree of Life. The use of this drug by the ancients is mentioned in Egyptian hieroglyphs, on which it is presented in the form of a pyramid of powder, resting on a human hand. It is from the Egyptians that the basic description of the technology of obtaining ormus in the form of a powder that was put under the tongue, as well as in a liquid form easier for the human body to absorb. This substance is probably described as manna in the Bible.

 

Dodatkowe informacje

Waga 0.300 kg

Nie ma jeszcze żadnych opinii

Napisz opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany Wymagane pola są oznaczone *

Informacje o sprzedawcy

 • Nazwa sklepu: ORMUS PIXUS
 • Sprzedawca: ORMUS PIXUS
 • Adres: 9 Sargent Road
  Corby
  Northamptonshire
  NN189LX
  Wielka Brytania
 • Nie ma jeszcze ocen
Nie znaleziono produktów

Zapytanie o produkt